Senza aviri nenti

Riportiamo di seguito una poesia pubblicata sulla nostra pagina Facebook da Giuseppe Capobianco che ringraziamo per il gentile pensiero.

Senza aviri nenti

(ai donatori)

Amuri veru, senza ‘na ragiuni.
Amuri veru chi nasci di l’amuri.
Sapiri dari, senza aviri nenti.
Sapiri amari tutta la genti.

A tja vogliu assimigliari
ca ti sentu dintra lu me cori.
Mentri caminu mi parli pianu pianu,
mi teni la manu e m’accumpagni luntanu.

J’ sugnu chiddu chi tu fusti
e vju li culura chi vidisti.
Mi duni amuri senza aviri nenti,
mi duni la vita senza essimi parenti!

Di Giuseppe e Alfonso Capobianco

Rispondi